Rutiner för GPS-positioneringlarm

Ett GPS-positioneringslarm är en typ av larm som möjliggör att se var en person som har larmet på sig befinner sig.

Larmet ordineras av sjuksköterska enligt rutin , 165.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att, om den enskilde inte redan har en sådan, måste nyckelgömma installeras så att personal kan komma in i bostaden.

När ordinationen görs är checklistan , 57.4 kB, öppnas i nytt fönster. ett bra stöd för att komma i håg allt.

Ordinationen görs på denna blankett , 76 kB, öppnas i nytt fönster..

Varje ordination ska leda till en upprättad handlingsplan för patienten som ska förvaras i Omvårdnadspärmen. Mall för handlingsplan finns i två versioner:

1. Handlingsplan GPS utan säkerhetsområde , 76.1 kB.

2. Handlingsplan GPS med säkerhetsområde , 119 kB.

När larmet installeras ska sjuksköterska, enhetschef och kontaktman eller annan undersköterska/vårdbiträde medverka. De som deltar vid installationen ansvarar för att sprida information om larmet till övriga medarbetare på enheten, samt medarbetare natt.

Att larmet är installerat ska dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen och i social journal.

Om det blir något fel på larmet - använd dokument för enklare felsökning GPS , 46.8 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård