Rutiner för GPS-positioneringlarm

Här hittar du information om rutiner för GPS-positioneringslarm

Ett GPS-positioneringslarm är en typ av larm som möjliggör att se var en person som har larmet på sig befinner sig.

Larmet ordineras av sjuksköterska enligt rutin , 82.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Tänk på att, om den enskilde inte redan har en sådan, måste nyckelgömma installeras så att personal kan komma in i bostaden.

När ordinationen görs är checklistan , 36 kB, öppnas i nytt fönster. ett bra stöd för att komma i håg allt. Larmsamordnarna behöver checklistan för att konfigurera GPS-positionslarmet.

Ordinationen görs på denna blankett , 44.2 kB..

Varje ordination ska leda till en upprättad handlingsplan för patienten som ska förvaras i Omvårdnadspärmen. Mall för handlingsplan finns i två versioner som hittas i Larmhandboken. Denna fylls i av larmsamordnarna och lämnas vid installationen av GPS-positionslarmet.

När larmet installeras ska sjuksköterska, enhetschef och kontaktman eller annan undersköterska/vårdbiträde medverka. När det är aktuellt ska även närstående delta. De som deltar vid installationen ansvarar för att sprida information om larmet till övriga användare/handhavare.

Att larmet är installerat ska dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen och i social journal.

Om det blir något fel på larmet - använd dokument för enklare felsökning Öppnas i nytt fönster. i Larmhandboken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård