Rutiner för GPS-positioneringlarm

Ett GPS-positioneringslarm är en typ av larm som möjliggör att se var en person som har larmet på sig befinner sig.

Larmet ordineras av sjuksköterska enligt rutin.

Tänk på att, om den enskilde inte redan har en sådan, måste nyckelgömma installeras så att personal kan komma in i bostaden.

När ordinationen görs är checklistan ett bra stöd för att komma i håg allt.

Ordinationen görs på denna blankett.

Varje ordination ska leda till en upprättad handlingsplan för patienten som ska förvaras i Omvårdnadspärmen. Mall för handlingsplan finns i två versioner:

1. Handlingsplan GPS utan säkerhetsområde

2. Handlingsplan GPS med säkerhetsområde

När larmet installeras ska sjuksköterska, enhetschef och kontaktman eller annan undersköterska/vårdbiträde medverka. De som deltar vid installationen ansvarar för att sprida information om larmet till övriga medarbetare på enheten, samt medarbetare natt.

Att larmet är installerat ska dokumenteras i hälso- och sjukvårdsjournalen och i social journal.

Om det blir något fel på larmet - använd dokument för enklare felsökning GPS

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2019
Rutiner för hälso- och sjukvård