Checklista skyddsåtgärder

För att snabbt kolla av att du som förskrivare gör rätt när det gäller skyddsåtgärder kan denna checklista , 342.3 kB, öppnas i nytt fönster. användas.

  • Har alla andra lösningar prövats för att skydda omsorgstagaren till exempel omvårdnad, aktivitet, bemanning?
  • Är medicinsk bedömning utförd?
  • Är skyddsåtgärden tillåten?
  • Är vårdplanering inklusive riskbedömning utförd?
  • Är samtycke inhämtat?
  • Är uppföljning planerad?
  • Är dokumentation utförd?
  • Vid förskrivning av larm, finns möjlighet för personalen att ta sig in i bostaden?
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård