Rutiner vid svåra bedömningar

Här hittar du information om rutiner vid svåra bedömningar

Vid behov av stöd i bedömningen

  • Ärende kan tas upp i en särskild referensgrupp som regelbundet behandlar svåra frågor som gäller skyddsåtgärder. Referensgruppen består av arbetsterapeut, sjuksköterska, enhetschef och MAS.  När ett ärende kring skyddsåtgärder ska tas upp i gruppen ska kontaktman, ansvarig förskrivare, enhetschef och  sjuksköterska delta. I gruppen bedöms ärendet och gruppen gör en rekommendation till förskrivaren. Om gruppens rekommendation till förskrivaren följer Socialstyrelsens direktiv och förskrivaren använder sig av dem så fortsätter ärendet enligt grundrutinen för skyddsåtgärder.
  • Om gruppens bedömning inte överensstämmer med de direktiv som socialstyrelsen har givit ut förs ärendet vidare till verksamhetschef enligt HSL/förvaltningschef, som gör en andra bedömning.
  • Om även hon gör samma bedömning som gruppen ska ärendet föras vidare till Inspektionen för vård och omsorg - IVO för bedömning.
  • I avvaktan på att ett ärende ska tas upp i gruppen sätts de åtgärder in som bestäms i samråd med MAS.
  • Om ett ärende går vidare till IVO så hanteras ärendet enligt förslag från gruppen/ordination av förskrivaren tills vi har fått deras bedömning av ärendet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård