Avslutande av skyddsåtgärd

Här hittar du information om avslutande av skyddsåtgärd

Om en skyddsåtgärd måste avbrytas/avslutas med kort varsel ska förskrivaren kontaktas. Om förskrivaren inte kan nås ska tjänstgörande sjuksköterska kontaktas.

Detta kan inträffa t.ex. om samtycke upphör. Sjuksköterska måste i de fallen snarast informera förskrivaren om att skyddsåtgärden har upphört. Enhetschef ska alltid informeras snarast.

Om ett larm tillfälligt måste stängas av eller slutar fungera måste personalen kunna erbjuda ett alternativ t.ex. högre tillsynsgrad. Oavsett lösning på problemet måste förändringen noga rapporteras till övrig personal och dokumenteras.

Vid avslutande av skyddsåtgärd ska produkten (larmet) alltid lämnas åter till larmsamordnarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård