Hur man felsöker GPS-positioneringslarm DS480 (klocka) inom Ordbo

Rutinen hur man felsökning och lättare åtgärder av GPS klockan DS480

Gör så här:

 1. Är larmet laddat?
  - Testa med att sätta klockan på laddning, kolla så att strömmen är i. Tryck ner klockan på rätt sätt i laddstationen.
 2. Är laddstationen hel?
  - Där klockan sätts finns det 4 kopparbläck , 93.9 kB, öppnas i nytt fönster.?
  - Finns det en kontakt där strömsladden , 69.3 kB, öppnas i nytt fönster. går in?
 3. Har larmet rätt placering på armen?
 4. Är armbandet helt?
 5. Har någon tappat GPS-larmet, eller ser det trasigt ut?
 6. Ser GPS-klockan vattenskadad ut? Vatten/fukt på insidan om glaset.
 7. OM säkerhetsområde finns - testa att gå utanför området med larmet.
  Ringer Doro Trygghetsjour upp?
  - NEJ: Ring upp trygghetsjouren 070-600 61 46, uppge brukarens behörighetskod och GSM nr, be trygghetsjouren om en spårning, då ni misstänker att klockan är trasig.
  - JA: Trygghetsjouren ringer upp men anger en position som är felaktig. Testa igen att få en spårning. (gå till punkt 6 oavsett om nästa spårning är korrekt)
 8. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras. Jourtid ska:
  - Kommunens personal kontakta beredskapschefen.
  - Privata utförare vidtar åtgärd enligt rutin inom företaget.

Upptäckaren skall ALLTID meddela sjuksköterskan i tjänst om GPS-klockan inte fungerar som den ska även vid kortare tillfällen. Sjuksköterska ska alltid meddela larmsamordnare om att GSP-klockan inte fungerar och vilka åtgärder som är gjorda. Upptäckaren kan göra felanmälan till larmsamordnarna men då måste denna även alltid informera ansvarig sjuksköterska.

Kontorstid: Kontakta larmsamordnarna
Under jourtid, ring Doro Trygghetsjouren 0104829000.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-21666 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2023
Larmhandbok