Vid larm från Careium om svagt batteri eller avstängd/tom GPS-klocka - Gör så här inom Ordbo Privata

När omsorgstagaren tillhör Privat hemvård, ska denna rutin följas för att säkerställa funktionen av GPS-klockorna.

Larmmottagningen skickar ut ett larm eller en flaggning om att aktuell GPS-klocka har svagt batteri eller är tomt = avstängd. Personalgruppen som tar emot detta larm ska då alltid följa denna rutin.

Natten:
Får ni ett larm/flaggning av larmmottagningen "Careium" att en GPS-klocka har svagt batteri eller är tomt/avstängt.
1. Ni ska alltid meddela dagen/kvällen, så att de kan sätta GPS-klockan på laddningen minst 2 timmar och inte den vanliga laddningen tiden.

Dag/kvällen:
När dagen/kvällen får meddelande natten att en GPS-klockan har svagt batteri/lågt batteri eller tomt/avstängd.
1. Ska ni alltid sätta aktuell GPS-klocka på laddning i minst 2 timmar. För att säkerställa dess funktion.

Om en GPS-klocka är avstängd så behöver den 2 timmar i laddstationen för att vakna upp och tar laddningen. Annas kommer inte GPS-klockan att funka vid en spårning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok