Hur man felsöker Fallarm inom Ordbo

Rutin hur man gör en felsökning av Fallarm, vad som är viktigt att tänka på och följa vid felsökningen. Detta görs främst av omvårdnadspersonal om inget annat framstår i ordinationen.

Felsökning och lättare åtgärder av fallarm

 1. Är larmet PÅ?
  - Reagerar det när du trycker på det?
  - Aktivera larmet? - se bruksanvisning
 2. Har larmet rätt placering? (på handleden eller annan bestämd placering).
 3. Ser larmet trasigt ut? Om inte, se punkt 6.
 4. Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal, då larmet ringer via ett trygghetslarm. Meddela då de som har larmtelefonerna att ni ska provlarma och hos vem. Prova därefter larmet för att kontrollera om det fungerar med de åtgärder som ni har gjort.
 5. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualer för att återinstallera larmet.
 6. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen.
 7. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Fallarm kan personalen själva inte byta batteri i, det sitter specialbatteri i dem.
Larmsamordnarna måste därför alltid kontaktas när batteriet

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-21666 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok