Biståndshandläggare för beslut av trygghetslarm inom Ordbo

Här inne kan du som Biståndshandläggare finna rutiner och information om vad som rör trygghetslarm (SOL). Beställningar, flödet från en beställning till ett installerat tryggehtslarm.

Flödesbeskrivning: Information till biståndshandläggare - från ett larmbeslut till ett installerat larm hos omsorgstagaren

Vid ett beslut om att en omsorgstagare är berättigad till ett trygghetslarm inom socialtjänstlargen ska biståndshandläggaren (BHL) alltid skicka ett LifeCare-meddelande till larmsamordnarna med nedanstående information.

I verksamhetssystemet Lifecare (Procapita) i kundbilden lägger biståndshandläggaren in:

 1. Telefon- och/eller mobilnummer till omsorgstagaren

 2. Telefon- och/eller mobilnummer till kontaktpersoner/anhöriga. OBS! Även om make/maka finns i hushållsflik. Typ av relation.

 3. Språk om annat än svenska.

 4. Eventuell portkod/tag till fastigheten (dygnet runt).

 

Biståndshandläggaren ska alltid vid beslut om trygghetslarm skicka ett meddelande via Lifecare till larmsamordnare och detta meddelande SKA innehålla:

 1. I ÄMNESRADEN skriv ”Nytt larmbeslut –Förnamn Efternamn” (då blir det sökbart) viktigt om det är akut att det står här!

 2. I meddelandet; personnummer och övrig info inför installation. Om make/maka redan har larm, skriv det också.

 3. Eventuellt önskat installationsdatum.

 4. Vilken utförare de vill ha (vilken hemtjänstgrupp) om det inte framgår i beslutet.

 5. Vilket som är tilltalsnamnet om det står flera förnamn i ProCapita. I så fall tas övriga förnamn bort.

Ett krav för installation av trygghetslarm är att lösning finns för att personal ska ha tillgång dygnet runt (lämnad nyckel, portkod, tagg med mera.)

Är det bråttom, skriv det tydligt i meddelandet och meddela även utföraren (installatören)

 

 

Mål: Att säkerställa att korrekta uppgifter förmedlas för optimal hantering.

Här beskrivs flödet i ytliga drag från att biståndshandläggaren lägger en beställning av trygghetslarm hos larmsamordnarna, till att larmsamordnare eller hemtjänsten har installerat trygghetslarm hos omsorgstagaren.

Om ett larmbeslut är akut eller av annan orsak viktigt att den blir gjord snabbt - det framgå i beställningen så att larmsamorndare eller hemtjänsten kan planera in det så snart det går.

Flödet ser lite annorlunda ut på de hemvårdsgrupper som ingår i centraliseringen.

Så här ser flödet ut:

 1. Biståndshandläggaren tar beslut om trygghetslarm, skickar sedan ett Lifecare meddelande till Larmsamordnarna.

 2. Larmsamordnarna lägger upp omsorgstagare i Webb access (Larmmottagningen).

 3. De väljer sedan ett larm, antingen ett som hemtjänsten har i sitt lager av larm (ute på gruppen) eller ett som larmsamordnarna har på sitt lager.
  Serienummret på larmet meddelas till hemtjänstens samordnare som sedan kopplar in det aktuella larmet i hemtjänstens programmeringsuttag (ute på gruppen).

 4. Samordnaren återkopplar till larmsamordnarna att larmet sitter i, larmsamordnaren startar programmeringen av larmetm, väljer aktuell mall (så att larmet ringer på rätt sätt in till larmmottagningen) samt knyter omsorgstagaren med det aktuella larmet i larmmottagningen WA.

 5. Larmsamordnarna återrapporterar till hemvårdsgruppens larmombud/samordnare att larmet är klart för installation samt om det ska kopplas i internt (wexnet) hemma hos omsorgstagaren och om det finns annan viktigt information som hemtjänsten behöver veta inför installationen hos omsorgstagaren.

 6. Hemtjänsten ansvarar för att kontakta berörd omsorgstagare/anhöriga för att boka ett installationsdatum samt kollar om det finns en nyckel att lämna vid installationen.

  Önskvärt är att hemtjänstens larmombud kollar innan installation om det går att sätta traditionell nyckelgömma eller om det behöver installeras ett duo-lås hos omsorgstagaren. Om det ska installeras ett duo-lås görs detta alltid av larmsamordnarna om det finns godkännande av fastighetsägare/bolag. Beställningen av duo-lås görs av larmombudet som har kontrollerat om det behövs.

På installationsdatumet

 1. Larmombudet tar med sig det som behövs för installationen av larm och eventuell montering av nyckelgömman.
  Om det går att installera larmet via omsorgstagaren internt så görs detta i första hand och då kontaktas alltid larmsamordnarna av larmombudet.
  Larmombudet monterar nyckelgömman och skriver nyckelkvittenser samt lämnar information om hur larmet /nyckelgömman fungerar. Larmombudet provlarmar på larmknappen och kontrollerar så att det finns anhöriga eller annan kontakt på kundbilden.

 2. Enheten/larmombudet meddelar Digitala lås- och larmsamordnarna samt enhetschefen att larmet är installerat och vilket lås som är kopplat till omsorgstagaren till så att denna kan verkställa det beslut som biståndshandläggaren fattat.

 3. Larmombudet sätter i nyckelkvittensen i enhetens nyckelkvittens pärm.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024
Larmhandbok