Hur man kvitterar larmbesök "Check In-Out" inom Ordbo

Rutinen ska säkerställa att kvittens av larmbesök sker korrekt för att förtydliga larmkedjan, undvika missförstånd och få tillförlitlig statistik.

Rutinen gäller vid larmhändelser eller larmöverringningar från larmmottagningen. När personalen kommer hem till omsorgstagaren som har larmat är det viktigt att man alltid trycker på den högra knappen (som är gul), och efter några sekunder på den vänstra knappen (som är grön).
Det skiljer lite utifrån modell av apparaten/larmdosan hur dessa knappar ser ut och sitter på apparaten/larmdosan.

Nedan finner man de två olika modellerna som finns ute i drift inom Ordbo i dagsläget.

CareIPmobile

Vanligaste modellen ute i hemtjänsten finns som vit eller svart. Denna modellen är oval och platt, med en antenn som visas på nedanstående bild.

Knapparna på ovansidan av apparaten/larmdosan är antingen helt gula eller helt gröna eller så finns det en markering på vardera knapp som visar om det är en gul eller grön knapp.

Oftast är den knappen till höger den gula knappen som används vid Check-In, och den knappen till vänster den gröna knappen som används vid Check-Out.

Bilden visar ett svart och ett vitt trygghetslarmsapparat av modellen CareIPmobile

Bilden visar ett svart och ett vitt trygghetslarmsapparat av modellen CareIPmobile

1. Tryck på den GULA knappen som sitter till höger på apparaten/larmdosan av de två övre knapparna.
2. Efter några sekunder tryck på den GRÖNA knappen som sitter till vänstra.

Då får larmmottagningen automatiskt upp i sina system att personal är på plats (så kallad ”Check-In Check-Out) och ärendet blir tydligare för alla inblandade.

Eliza

Eliza är ny modell av apparaten/larmdosan som förekommer ute i hemtjänsten.
Eliza är vit runt om och svart på ovansidan. Den har en stor högtalare på framsidan, har rundande kanter och kan förekomma med en vit eller svart antenn som fästs på antennfästet som sitter på den bakre långsidan. Där finner man även av/på knappen samt strömsladden.

På ovansidan finner man tre olika knappar:

  • GUL rund knapp, används vid "Check-In".
  • RÖD rund knapp, används som alarmknapp. Lyser med fast sken när trygghetslarmet är OK och blinkar när larmet ringer upp larmmottagningen vid larm.
  • GRÖN fyrkantiga knapp, används vid "Check-Out".
Bilden visar en vit trygghetslarmsapparat av modellen Eliza

Bilden visar en vit trygghetslarmsapparat av modellen Eliza


Den "GULA" runda knappen lyser på ovansidan på Eliza. Se bild nedan.

På bilden lyser den gula knappen på ovansidan av Eliza apparaten

På bilden lyser den gula knappen på ovansidan av Eliza apparaten

1. Tyck en gång på den runda GULA knappen.
Som sitter till höger om den mittersta alarmknappen (som lyser med fast rött sken)

Efter några sekunder så tänds den GRÖNA fyrkanten på ovansidan på Eliza. Se bild nedan.

2. Tryck på den GRÖNA fyrkantiga knappen när den tänts (efter några sekunder).
Knappen sitter till vänster om den mittersta larmknappen (som lyser med fast rött sken).

På bilden lyser den gröna knappen på ovansidan av Eliza apparaten

På bilden lyser den gröna knappen på ovansidan av Eliza apparaten

Då får larmmottagningen automatiskt upp i sina system att personal är på plats (så kallad ”Check-In Check-Out) och ärendet blir tydligare för alla inblandade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2024
Larmhandbok