Resa bort eller till/är på sjukhus m.m. inom Ordbo

Här finner man rutinen vad som gäller vid "resa bort eller till/är på sjukhus m.m." inom Ordbo

Trygghetslarmknappen eller GPS-klocka ska alltid lämnas hemma vid frånvaro från hemmet längre tid än ett dygn, till exempel sjukhusvistelse eller annan resa, så att det inte skickar fellarm eller kommer bort.

Resa bort

Är frånvaron längre tid än en månad (t.ex. planerad semester) övervägs att larmet återlämnas till enheten under frånvarotiden. Kontakta även avgiftshandläggare för att pausa avgiften. Överväg hur nyckelgömma/nyckel ska hanteras under tiden eller om den ska lämnas åter.

Om omsorgstagare ska åka på semester och har behov av ett larm att ta med:

  • Lokalt påkallandelarm ska då förskrivas av enhetschef och installeras/levereras av larmsamordnarna, då används en blankett Lån av larm (som fylls i av larmsamordnare)
  • Skyddsåtgärds-/HSL-larm (Gäller ej GPS-klockor i nuläget.) ska då förskrivas av ansvarig sjuksköterska och installeras/levereras av larmsamordnarna. Beställningen sker alltid via ett LifeCare meddelande

Om omsorgstagare ska åka på semester (annan kommun) och behöver trygghetslarm, ska omsorgstagaren/anhöriga alltid kontakta biståndshandläggaren genom Växjö kommuns växel (Kontaktcenter)
0470-41000

Växjö kommuns trygghetslarm ska då alltid lämnas åter till enheten under frånvarotiden, samt nyckeln återlämnas till omsorgstagaren.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS-klockan har följt med ska denne kontakta brukarens hemvårdsgrupp genom Växjö kommuns växel (Kontaktcenter) 047041000

Sjukhusvistelse/KTP (korttidsplats) eller annan vårdplacering

Trygghetslarmknapp, GPS-klocka (som är en skyddsåtgärd) eller övriga skyddsåtgärder-/HSL-larm ska alltid lämnas hemma och GPS-klockan (som är en skyddsåtgärd) ska alltid sätts på laddning vid frånvaro från hemmet. Så att det inte skickar fellarm eller försvinner. 

Om trygghetslarmknappen och/eller GPS-klockan (som är en skyddsåtgärd) följer med till sjukhuset eller annan vårdplacering, är det enhetens/Sjuksköterskans ansvar att lokalisera larmet och ta det till omsorgstagarens bostad och sätta det på laddning.

Om anhöriga upptäcker att trygghetslarmet/GPS-klockan (som är en skyddsåtgärd) har följt med ska denne kontakta brukarens hemvårdsgrupp genom Växjö kommuns växel (Kontaktcenter) 047041000

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok