Hur man felsöker Säng-, sitt-, matt-, rörelselarm inom Ordbo

Rutin hur man gör en felsökning av säng-, sitt-, matt- och rörelselarmet, vad som är viktigt att tänka på och följa vid felsökningen. Detta görs främst av omvårdnadspersonal om inget annat framstår i ordinationen.

Felsökning och lättare åtgärder

 1. Är larmet PÅ?
 2. Har larmet rätt placering? På det uppmärkta stället som är förbestämt?
 3. Gäller rörelsevakt: Är det något som skymmer larmet t.ex. ett täcke?
  Är larmet flyttat på? Ser det trasigt ut? Om inte, testa att byta batteri (punkt 5) om inte det hjälper,
  se punkt 8.
 4. Gäller säng-, sitt-, mattlarm: Är larmet vikt eller har annan skada? Kontrollera att kablarna till och från larmet är hela och fina utan några skador. Vid skadade kablar se punkt 8.
 5. Byta batteri: I larmen finns antingen två stycken AAA eller två stycken AA batterier, undantagsvis 9V. Ni behöver en liten stjärnskruvmejsel. Observera att det kan finnas flera vita eller svarta dosor med batterier till samma larm.
  OBS!
  Den runda typen av rörelsevakt (PIR) byter larmsamordnare batteri i.
 6. Vid provlarmning: Innan ni testar är det viktigt att meddela övrig personal. Då larmet ringer via ett trygghetslarm. Meddela de som har larmtelefonerna att ni ska provlarma och hos vem. Prova därefter larmet för att kontrollera om det funkar med de åtgärder som ni har gjort.
 7. Om larmet inte fungerar, se om ni kan följa bruksanvisningen/manualen för att återinstallera larmet.
 8. Hjälper inte ovanstående, kontakta alltid ansvarig sjuksköterska och ansvarig chef för att stämma av vad som ska göras fram tills larmet fungerar igen
 9. Kontakta larmsamordnare vid frågor och behov av hjälp.

Nödfall/sista hand: Vid fel, kvällstid, nätter och helger kontakta chef i beredskap via 0470-21666 (gäller endast Växjö kommun, omsorgsförvaltningen och Arbete och Välfärd).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok