GPS-positionslarm - Handlingsplaner som sköts av omsorgspersonal i fron av en klocka

Vi använder oss av olika handlingsplaner vid hanteringen av GPS-positionslarm (klockor)

Dessa handlingsplaner fyller larmsamordnaren i och lämnar för påskrift av PAS/sjuksköterska. Sedan ska en kopia sitta i omsorgstagarens omvårdnadspärm (om det finns) eller hos omsorgstagaren.
samt en kopia ska lämnas åter till larmsamordnaren. Och eventuellt om det behövs så kan enheten/hemvården/boendet ha en kopia så att berörd personal grupp vet vad som ska göras.

Handlingsplan MED säkerhetsområde , 214.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan UTAN säkerhetsområde , 211.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan med hemmazon , 187.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024