Produkter: Trygghetslarm inom Växjö kommun

Brukaren/användaren kommer genom en tryckning på en larmknapp i kontakt med Doro trygghetsjour eller omsorgs personalen inne på Särskilt boendet.

Trygghetslarm i Ordbo (hemtjänst):
Är en larmanordning CareIPmobile , 84.9 kB. kopplad via mobilnätet (GSM) eller via stadsnätet (internetuttag/ETH).

Omsorgstagaren har en larmknappen , 431.8 kB. på sig som en klocka eller ett halsband och den ska bäras dygnet runt, även när hon/han duschar eller sover. Larmet fungerar bara i bostaden.

När omsorgstagaren har larmat blir hen kontaktad av Doro trygghetsjour via larmet eller på sin telefon. Doro trygghetsjourens personal förmedlar sedan behovet av hjälp till berörd hemtjänstpersonalen. Om Doro trygghetsjour inte får kontakt med omsorgstagaren förmedlar de ändå larmet till hemtjänstpersonalen.

Tryggehtslarmen som används heter CareIPMobile (Careium/Doro). Levernatören (Bo tryggt i eget boende med trygghetslarm | Careium Länk till annan webbplats.) Länk till annan webbplats.
Ibland så behövs det en förstärkningsantenner för att få upp GSM signalstyrkan på CareIPMobile trygghetslarmen.

Trygghetslarm i Särbo (Särbo OMS ÄO, Särbo OMS-Funk, Särbo AoV)
Dessa larm är kopplade via ett internlarmsystem (stort eller litet) men fungera på samma sätt.

Omsorgstagaren har en larmknappen på sig som en klocka eller ett halsband och den ska bäras dygnet runt, även när hen duschar eller sover. Larmet fungerar bara på boendet.

När omsorgstagaren har larmat ringer internlarmsystemet upp personalens telefon. I telefonen ser personen vem det är som har larmat och kvitterar att larmet är mottaget. Berörd personal går in till omsorgstagaren och hjälper till med det som behövs. I vissa fall så avslutar personalen besöket med att utkvittera larmet = klart.

Trygghetslarmen som används just nu i Säbo är Phoniro6000 och 9Solutions

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Larmhandbok