Produkter: Röstlarm inom Växjö Kommun

Gäller inte Särbo (ÄO), utan om behövet finns inom Säbo så får man vända sig till leverantören på boendet.

Röstlarm används till de omsorgstagare som inte kan trycka på larmknapp för att påkalla hjälp.

Dessa larm kan även användas som skyddsåtgärds-/HSL-larm, men de ska de förskrivas av ansvarig sjuksköterska, annars är dessa larm ett SOL-larm.

Zafe/Neat:

Voice , 82 kB. - Röstlarm som övervakar ljud i rummet och larmar när ljudnivån är högre än det inställda värdet. Röstlarmet har steglöst reglerbar ljudkänslighet och flera programmeringsbara funktioner.

Knop:

LAK900 , 117.7 kB. - Röst/ljudkontakt LAK-900 är en givare för larmaktivering när ett ljud har en viss varaktighet och styrka. Det kan vara ofrivilliga ljud vid t ex ett epilepsianfall eller ett medvetet rop på hjälp.

LAK901 - Överföringen sker när LAK901 upptäcker ett ljud på en viss nivå. LAK901 är avsett att hjälpa brukare och personal i situationer där brukaren inte kan aktivera ett normalt larmsystem utan kan larma med ljud. Ljudkontakt LAK901 har ett uppladdningsbart batteri och kan laddas med en mikro-USB-kabel. Det är möjligt att ansluta en extern mikrofon.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2024
Larmhandbok