Avinstallation (avslutat)

På de boende/enheter som har ett fast internlarmsystem där installerar larmombuden alla SOL- och vissa/eller alla skyddsåtgärds-/HSL-larm.

De övriga boende/enheter som har ett lånat larmsystem där installerar i dagsläget larmsamordnarna alla SOL- och skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Alla larm som ska till larmsamordnarna ska alltid rengöras innan de återlämnas eller hämtas. Om det finns smitta se rengöring av larm

1. Avslutat Skyddsåtgärds-/HSL-larm
2. Avslutst SOL-påkallandelarm/assistanslarm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok