1. Avslutat Skyddsåtgärds-/HSL-larm

Om det gäller en flytt så ska alltid ansvarig sjuksköterska plocka in skyddsåtgärds-/HSL-larmet och lämna åter till larmsamordnarna. För att den nya PAS måste ordinera larmet på nytt om den anser att larmet behövs.

På de boende/enheter som har ett fast internlarmsystem där avprogrammerar larmombuden vissa/eller skyddsåtgärds-/HSL-larm.

De övriga boende/enheter som har ett lånat larmsystem där avprogrammerar i dagsläget larmsamordnarna alla skyddsåtgärds-/HSL-larm.

Vid avslut ska alltid ansvarig sjuksköterska kontakta larmsamordnare via Lifecare meddelande ska innehålla:

  • Brukarens personuppgifter
  • Datum
  • Vilken skyddsåtgärd som ska avslutas.
  • Orsak till avslut
  • Vart HSL-larmet finns? och när det lämnas åter.

Här finns rutin hur man avslutar skyddsåtgärds-/HSL-larm och att det alltid ska rengöras innan det lämnas åter till larmsamordnarna.

Om HSL-larmet inte återlämnas kan vi debitera enheten kostnaden för skyddsåtgärds-/HSL-larmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok