2. Avslutat SOL - påkallandelarm

Det är alltid chefen som informerar att ett SOL-larm inte behövs

På de boende/enheter som har ett fast internlarmsystem där avprogrammera larmombuden alla SOL-larm.

De övriga boende/enheter som har ett lånat larmsystem där avprogrammera i dagsläget larmsamordnarna alla SOL-larm.

Vid avslut av ett lånat larmsystem, enhetschefen ska kontakta larmsamordnare via Lifecare meddelande ska innehålla:

  • Brukarens personuppgifter
  • Datum
  • Orsak till avslut
  • Vart larmet finns? och när det lämnas åter.

Larmet ska alltid vara rengjort innan det lämnas åter till larmsasmordnarna.

Om larmet inte återlämnas kan vi debitera enheten kostnaden för larmet eller enheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2022
Larmhandbok