1. Installation av skyddsåtgärds-/HSL-larm

Vid installationen ska alltid ansvarig sjuksköterska och personalen medverka.

Flöde och installationsbeskrivning

Sjuksköterskan/PAS meddelar alltid ordination/förskrivningen genom meddelande i LifeCare till *Larmsamordnarna. Meddelandet skall innehålla brukarens namn, personnummer, önskad larmtyp och eventuella inställningar. Även vad orsaken till förskrivningen är. Kontaktuppgifter till sjuksköterskan och enheten.

1. PAS/sjuksköterskan kontaktar larmsamordnarna och beskriver situationen och rådfråga vad som kan passa om hen är osäker på vilket larm som fungerar för omsorgstagaren.

2. Larmsamordnarna tar fram lämpligt/lämpliga larm.

Om larmprodukterna som kombineras inte har samma tillverkare/leverantör och det inte finns kombinationsavtal blir det en Specialanpassning.
Larmsamordnarna tar fram dokumentationen för larmkombinationen. CE märkningen på alla delar tas bort och kommunen blir produktansvarig för larmkombinationen samt märker upp med nytt id.nr på alla delar av specialanpassningen.

3. Sedan bokar larmsamordnaren installationstid med sjuksköterskan som ordinerat larmet.
Viktig att sjuksköterskan bokar in berörda (de som hanterar larmet dagligen) som behöver medverka.

4. Vid installationen lämnas:

  • Leverantörens manual/bruksanvisning (om det är en specialanpassning ska den dokumentationen lämnas och skrivas på av sjuksköterskan).
  • Signeringslistan för kontrollen
  • Felsökning och lättare åtgärdsbeskrivning av larmet.
  • Inställningsguide/värde (för de inställningar som är viktiga för larmet)
  • Larmsmordnaren och sjuksköterskan fyller i Förskrivning av skyddsåtgärdslarm som sedan sätts i skyddsåtgärdslarm pärmen hos larmsamordnarna.

5. Larmet ska alltid installeras enligt leverantörens riktlinjer/manual.

Det är PAS/sjuksköterskans ansvar att berörd personalgrupp får informationen om vad som gäller
skyddsåtgärds-/HSL-larm, signeringslistor och kontroller sköts.

Vid funderingar kontakta larmsamordnarna

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024
Larmhandbok