Avinstallation av skyddsåtgärds-/HSL-larm inom Ordbo

Hur man avslutad skyddsåtgärds-/HSL-larm:

Det är den som har ordinerat /förskrivet larmet som ansvar till att skyddsåtgärds-/HSL-larmet avslutas och återlämnas till larmsamordnarna.
Stäm av med larmsamordnare så att alla delar hämtas hos omsorgstagaren.

Vid avslut ska alltid ansvarig sjuksköterska/AT kontakta larmsamordnare via Lifecare meddelande ska innehålla:

  • Brukarens personuppgifter
  • Datum
  • Vilken skyddsåtgärd som ska avslutas.
  • Orsak till avslut
  • Vart HSL-larmet finns? och/eller när det lämnas åter.

Här finns rutin hur man avslutar skyddsåtgärds-/HSL-larm Öppnas i nytt fönster. och att det alltid ska rengöras innan det lämnas åter till larmsamordnarna.

Om HSL-larmet inte återlämnas kan vi debitera enheten eller den enskilde kostnaden för skyddsåtgärds-/HSL-larmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2023
Larmhandbok