Avinstallation av trygghetslarm inom Ordbo

Information - Hur enheten, larmombudet avslutar ett trygghetslarm

Avslutade larm bör om möjligt hämtas inom en vecka.

 1. Enheten kontaktar brukaren/anhöriga och bestämmer tid för hämtning av larm samt överlämnande av nycklar. Finns Duolås, kontakta larmsamordnare för nedmontering.

 2. Ta fram brukarens nyckelkvittens. Kontrollera på nyckelkvittenserna hur många nycklar ni har mottagit. Samt ta med checklistan för avsluta trygghetslarm , 97.1 kB, öppnas i nytt fönster.. Den ska sitta ihop med nyckelkvittensen på din enhet.
 3. Ta med;
  a. Verktyg för att ta ner nyckelgömman och ta loss brukarnyckel.
  b. En extra kopia på kvittensen som kvitto till brukare/ anhörig.

 4. Hos brukaren;
  a. Stäng först av larmet på undersidan innan du kopplar ifrån och kontrollera att alla delar till larmet är med (dosa, larmknapp, strömsladd och eventuellt internetsladd och det som är märkt med Växjö kommun-klistermärke, till exempel switch).
  b. Ta loss nyckel för överlämning. Kontrollera att det finns kvittens på alla nycklar som återlämnas, samt att numren på nycklarna stämmer med kvittensen. Kontakta larmsamordnare om det är problem att ta ner gömman.

 5. Signera att larmet är återlämnat (på 2 kopior) och brukare/anhörig signerar att de mottagit alla nycklar. Var noga att skriva datum med år för återlämnande av nyckel. Behåll en kopia.

 6. Sätt in nyckelkvittens i pärm för avslutade larm. Kvittenserna sparas i 2 år på enheten.

 7. Enheten meddelar alltid larmsamordnarna via lifecare meddelande att larmet är hämtat och kollar om larmet ska ligga i ert lager eller skickas till larmsamordnarna.

 8. Avslutade larm rengörs och märks upp med eventuella fel och läggs antingen i enhetens låda ”Till larmsamordnare” eller i enhetens lagerlåda.

 9. Meddela alltid "larmsamordnarna" och "digitala lås" via lifecare meddelande Öppnas i nytt fönster. att larm och lås är hämtat samt korrigera låstes uppgifter. Tomma tuber (port-/trapphus-/ lgh gömmor) som sitter kvar ute noteras som ”Tom”, men med korrekt adress.

 10. Nyckelgömma förvaras på enheten, såvida det inte finns överskott av denna typ av nyckelgömma på enhetens lager, då lämnas den till larmsamordnarna.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok