Avinstallation av Reservlarm inom Ordbo

Information/rutin - Hur man avslutar ett reservlarm som finns hemma hos en omsorgstagare

Tips: Boka tid med larmsamordnarna innan om ni vet att brukaren har HSL-larm som ska vara inprogrammerad till trygghetslarm.

Hos brukaren - Gör så här för att avsluta (ta bort) ett reservlarm

 • Stäng av larmapparaten först (vart man finner ON/OFF knappen på undersidan av larmapparaten (under luckan där kablarna går in i apparaten)
1. Visar ON/OFF knappen som finns på undersidan

1. Vart man finner ON/OFF knappen på undersidan av larmapparaten (under luckan där kablarna går in i apparaten)

    
  

 

 • När strömmen är avstängd kopplar man bort larmapparaten och dess tillbehör så som (strömkabel och larmknapp) allt som tillhör reservlarmet.
 • Sedan koppla man in det ordinarie/nya larmet som man hade med sig till omsorgstagaren.

 • När strömmen och eventuella övriga kablar sitter i/på plats i larmapparaten så starta man på larmet på ON/OFF på samma sätt som det satt tidigare.

 • Viktigt är att vänta tills + tecknet slocknar (på indikatorlamporna på framsidan av larmet , 175 kB, öppnas i nytt fönster.).

 • Om det finns så kallade skyddsåtgärdslarm så som exempel (Dörrlarm, EP-larm eller liknande) kontakta alltid larmsamordnarna för inprogrammering i det ordinarie/nya larmet. Annars funkar dessa skyddsåtgärdslarm inte!

 • Provlarma från brukarens ordinarie larmknapp, (samt eventuella HSL-larm) så att allt fungerar.

På kontoret

Städa av reservlarmet + larmknappen (om det behövs byt batteri i larmknappen).

 • Byta de använda tygdelarna till nya - Se rutinen för hantering av larmtillbehör

 • Städa av både apparaten och larmknappen.

 • Lägg reservlarmet + larmknappen, instruktionen på sin plats i enhetens (ert) larmförråd/skåp.

 • Meddela larmsamordnare via LifeCare meddelande att reservlarmet är bortplockat och nytt/ordinarie larmet är installerat.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2024
Larmhandbok