Analys av fall

Vid ett fall kan det bli allvarliga konsekvenser. Även om inte fallet leder till en fraktur kan det ändå skapa oro och rädsla hos den drabbade.

Varje fall är en riskindikator för nya fall. Det är därför viktigt att rapportera och utreda alla fall för att kunna vidta lämpliga åtgärder.

Fallförebyggande åtgärder innebär både att minska riskfaktorer och att stärka individens resurser. Viktiga frisk- och skyddsfaktorer är:

 • Utevistelser
 • Fysisk aktivitet: aktivitet i vardagen, promenader/träning
 • Balanserad kost, vätskeintag
 • Socialt nätverk
 • Synkontroll
 • Läkemedelsöversyn
 • Riskfri miljö
 • Undvika aktiviteter med fallrisk
 • Hjälpmedel

Analysen av fall är viktig för att komma fram till lämpliga åtgärdsförslag.

Frågor som man bör ställa sig är:

 • Vad var det som hände?
 •  Varför föll personen?
 • Om personen fallit tidigare - finns det ett synligt mönster?
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård