Nutrition, mat och dryck

Information om arbetete med nutrition, mat och dryck.

Undernäring

Undernäring är ett påtagligt problem bland äldre, detta ökar både fall- och frakturrisk. Cirka 70 procent av dem som drabbas av en höftfraktur är undernärda.

Allsidig och varierad kost är vad som rekommenderas även för funktionshindrade och äldre. Särskilt viktigt är att man får tillräckligt protein, D-vitamin och Kalcium.

Äldre behöver extra näring och energiintag för att återhämta sig efter olika sjukdomstillstånd. Det behövs även energi för att sova eller orka med de dagliga aktiviteterna.

Det är viktigt att måltiderna planeras under hela vakna dygnet och med lagom portionsstorlekar, tre huvudmål och tre mellanmål rekommenderas. Många gånger är nattfastan alldeles för lång, dvs. tiden från kvällens sista mål till frukost dagen därpå. Rekommenderad tid är max 11 timmar.

Se måltidsfördelning och nattfasta i Nutritionshandboken.

Nattfasta

Nattfastan kan kortas genom att erbjuda ett mellanmål på kvällen t ex en kvällsmacka, frukt, nyponsoppa, välling, yoghurt eller något annat gott som kan hjälpa till att smälta kvällsmedicinen. Detta kan införas som rutin. Mellanmålet kan även ges i samband med morgonmedicinen. För en del omsorgstagare kan det dessutom innebära att medicinerna får bättre verkan och det är lättare att komma upp på morgonen.

En bricka eller vagn med smörgås, yoghurt, näringsdryck och andra alternativ kan förberedas av kvällspersonalen och erbjudas den som är vaken.

Effekter kan visas som en bättre sömn, mindre oro på natten som kan leda till färre fallincidenter. Dessutom kan medicinerna få bättre effekt om de tas tillsammans med lite mat.

Vätskebrist

Vatten är nödvändigt för alla biologiska funktioner. Vätskebrist påverkar balansen, orsakar yrsel och kan ge förvirring. Njurfunktionen och känslan av törst försämras med ökad ålder. Därför finns risk uttorkning.

Rekommenderat vätskeintag är 1,5 liter om dagen. Erbjud vätska/vatten och låt stå framme.

Munhälsa

Munhälsan har stor betydelse för näringstillförseln. De flesta människor i Sverige har kvar sina egna tänder även när man blir äldre eller funktionshindrad, därför är det viktigt med daglig munvård och regelbunden kontroll av mun/tandhälsan.

I samband med åldrande kan vissa problem, såsom muntorrhet uppstå. Detta kan orsaka ökad risk för sjukdomar som svårigheter att tala, tugga och svälja.

Måltidsmiljö

En lugn och trivsam måltidsmiljö är viktig för att omsorgstagare tillgodoser sig maten.

Störningar bör undvikas vid matsituationen som t ex skramlande porslin, disk/hushållsmaskiner, TV/radio påslagen, oroliga personer, flera personer på besök.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård