Syn och hörsel

Många äldre får nedsatt syn och hörsel. En person som ser och hör dåligt kan få svårt att koncentrera sig och det blir ansträngande att kommunicera med andra.

Syn

Synnedsättningar ökar risken för fallolyckor och ställer krav både på god belysning och anpassning av hemmiljö och omgivning.

Äldre personer ser väsentligt sämre vid svag belysning och i mörker än yngre. Därför behöver äldre betydligt mer ljus för att kunna se bra.

Man brukar säga att när det gäller ”vanliga” glödlampor ska man välja lika många watt som man är år. Är man 75 år ska man alltså välja lampor som ger en ljusstyrka på cirka 75 watt.

Tydlig färgsättning kan behövas för att öka kontrasterna i miljön. Omsorgstagaren kan behöva hjälp att hålla glasögon rena och i gott skick. Är synskärpan tillräcklig? Regelbunden synkontroll kan behövas.

Hörsel

Den vanligaste orsaken till nedsatt hörsel är att hörselorganen åldras. Sjukdomar och skador kan också ligga bakom.

Flera studier visar på ett samband mellan okorrigerad hörselnedsättning och depression, social isolering och nedsatt kognitiv förmåga. Fallrisken ökar i kombination med inaktivitet.

Om örat blir helt täppt av en vaxpropp, blir hörseln sämre. Det är ofta enkelt att åtgärda med dagens receptfria örondroppar och rådgivning från apoteket vid egenvård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård