Arbetssätt och förskrivning av skydd

I omsorgsförvaltningen Växjö kommun satsar man på ett fallförebyggande arbetssätt.

Här finns exempel på fallförebyggande insatser.

Senior Alert

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att minska risken för fallolyckor, undernäring och trycksår hos äldre omsorgstagare. I registret registrerar personalen uppgifter ur vilka sedan registret hjälper till med bedömningen av om personen har förhöjd fallrisk. Därefter ger registret förslag på förebyggande åtgärder och påminner om uppföljning.

Förskrivning av höftskyddsbyxor

Höftskyddsbyxor är ett hjälpmedel som finns för personer med påtaglig falltendens och som uppfyller vissa kriterier. De kan erhållas genom förskrivning av sjukgymnaster i kommunen efter individuell bedömning och utprovning.
Rutin för kroppsskydd

Förskrivning av fallskyddsmatta

Fallskyddsmatta används för att skydda den enskilde från skada vid fall mot golvet. Den läggs vanligen vid sidan av sängen. Förskrivs enligt rutin.
Rutin för fallskyddsmatta , 57.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Teamträffar

De olika enheterna ska varje månad ha teamträff där avvikelsehantering ska stå som fast punkt på dagordningen. Enheten arbetar då strukturerat med fallförebyggande arbete, analys av fallrapporter, planering av åtgärder och uppföljning. När det gäller äldre personer är Senior Alert ett bra stöd i det förebyggande arbetet.

Fallrapport i verksamhetssystemet

Fallrapporten är ett verktyg att använda när ett fall ändå har inträffat. Syftet är att identifiera orsakerna till fallet, men även att minimera risken för upprepning av händelsen på både lång och kort sikt. I rutiner betonas vikten av ett strukturerat analysarbete, åtgärder och uppföljing.

Rehabombud förstärkt roll

Rehabombuden ska ha en aktiv roll i det fallförebyggande arbetet.  

Träffpunkter

Runt om i Växjö kommun finns det Träffpunkter Länk till annan webbplats. för äldre med olika aktiviteter utifrån intresse och förmåga. Promenaden till och från träffpunkten blir en aktivitet i sig som upprätthåller gångförmågan.

Ledsagarservice Länk till annan webbplats. är till för de personer som har omfattande funktionshinder och har svårt att komma ut på fritids- kultur- och nöjesaktiviteter på egen hand. En ledsagare följer omsorgtagare till och från aktiviteter.

Daglig verksamhet

För personer med funktionsnedsättning finns daglig verksamhet Länk till annan webbplats. med olika aktiviteter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024
Rutiner för hälso- och sjukvård