09 06 24 Kroppsskydd

Förskrivare
Fysioterapeut och arbetsterapeut

Målgrupp
Höftskyddsbyxor kan användas som hjälpmedel för att minska risken för höftfraktur hos personer med fall- och frakturrisk.

Anmärkning

  • Innan förskrivning är aktuell ska andra preventiva åtgärder ha gjorts. Höftskyddsbyxan får inte bli den första och/eller enda åtgärd som vidtas. Annan åtgärd kan vara fallskyddsmatta, se ordinationsanvisning Öppnas i nytt fönster..
  • Individuell riskbedömning och val av lämplig byxa görs i samråd med omvårdnadspersonalen kring patienten. Minst tre av sex kriterier ska vara uppfyllda, se Bedömning inför förskrivning av höftskyddsbyxor. , 19.6 kB, öppnas i nytt fönster.
  • Patient och personal/närstående instrueras om funktion och handhavande. Informationsblad gällande aktuell modell lämnas.
  • Uppföljningar görs efter ca 1 mån och 1 år, sedan årsvis samt vid behov. Byxor som inte längre används och som inte är slitna återtas för rekonditionering och förskrivning hos annan brukare.
  • Den som bedöms ha nytta av höftskyddsbyxor får kostnadsfritt 3 par byxor, som beräknas hålla i ungefär ett år. Om behovet kvarstår när byxorna är utslitna kan samma patient sedan få ytterligare omgångar byxor på max 3 par per år. Inför varje förskrivning ska ny bedömning göras.
  • HjälpmedelsCentrum sköter inköp, lagerhållning och rekonditionering.  

Länk till produktinformation om höftskyddsbyxor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Version: 2010-09-01
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Medicintekniska produkter