09 33 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

Information om 09 33 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

09 33 03 Bad-och duschstolar(med eller utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

(Produkt: vridbar badkarsstol)

Kriterier

Förskrivs för att möjliggöra dusch i badkar då patienten har svårighet att kliva över badkarskanten, men också har behov av armstöd och/eller ryggstöd vid förflyttningen till badkaret.

Anmärkning

Innan vridbar badkarsstol förskrivs ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med egen badkarsbräda.

(Produkt: vridbar duschstol)

Kriterier

Förskrivs för att möjliggöra självständighet vid placering intill handfat eller i duschplats med begränsat utrymme.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande minst en gång per år.

Anmärkning

Innan vridbar duschstol förskrivs ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med egen duschpall eller egen duschstol.

Versionsinformation:

Version: 2022-12-01
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2023
Medicintekniska produkter