09 33 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

Information om 09 33 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

09 33 03 Bad-och duschstolar(med eller utan hjul), badbrädor, pallar, ryggstöd och sitsar

(Produkt: vridbar badkarsstol)

Kriterier

Förskrivs för att möjliggöra dusch i badkar då patienten har svårighet att kliva över badkarskanten, men också har behov av armstöd och/eller ryggstöd vid förflyttningen till badkaret.

Anmärkning

Innan vridbar badkarsstol förskrivs ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med egen badkarsbräda.

(Produkt: vridbar duschstol)

Kriterier

Förskrivs för att möjliggöra självständighet vid placering intill handfat eller i duschplats med begränsat utrymme.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande minst en gång per år.

Anmärkning

Innan vridbar duschstol förskrivs ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med egen duschpall eller förskriven duschstol.

(Produkt: duschstol)

Kriterier

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att klara sin personliga hygien stående samt även har behov av armstöd och/eller ryggstöd. Har förmåga att förflytta sig till och från duschstol.

Behov av duschstol för att:

·         sitta och duscha

·         sitta vid handfat och sköta personlig hygien

Anmärkning

Innan duschstol kan förskrivas ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med enkel duschpall.

Versionsinformation:

Version: 2023-06-16
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab 
Dokumentansvarig: MAR Sara Skoglund 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 juni 2023
Medicintekniska produkter