22 27 Hjälpmedel för kommunikation och information

Förskrivare

Sjuksköterska

Definition

22 27 18 Personliga trygghets- och nödlarm (tex epilepsilarm)

22 27 21 Larm som varnar för nödsituationer i närmiljön (tex nödlarm)

22 27 24 System för övervakning och/eller positionering

Målgrupp

Då brukare har nedsatt beslutsförmåga och/eller har svårigheter att påkalla uppmärksamhet.

Epilepsilarm

Av medicinska skäl, för att ge säkerhet för brukaren. Skall inte ersätta personal. Skall föregås av noggrann bedömning av brukarens behov, produktval etc.

Anmärkning

Vid förskrivning av HSL-larm i särskilt boende
Sjuksköterska kontaktar larmansvarig och meddelar vilken typ av larmprodukt som skall installeras till exempel trampmatta, dörrvakt rörelsevakt med mera.Larmansvarig på det särskilda boendet installerar larmet.

Vid installation/genomgång ges information från sjuksköterska och larmansvarig till berörd personal, enhetschef, brukare, kontaktman, med mera. Informationen skall innehålla funktionsbeskrivning samt hur larmet skall testas och underhållas (batteribyte med mera) Bruksanvisning skall överlämnas.

Version: 2009-05-20
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2024
Medicintekniska produkter