09 12 Hjälpmedel vid toalettbesök

Information om 09 12 Hjälpmedel vid toalettbesök

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

09 12 03 Flyttbara toalettstolar

(Produkter: Hygienstol på hjul)

Kriterier

Förskrivs för att möjliggöra förflyttning till toalett/dusch då det föreligger stor svårighet att förflytta sig till toalett/duschplats på annat sätt.

Då behov av individanpassad positionering föreligger, kan tiltbar hygienstol på hjul, ev med ryggvinkling, förskrivas.

Kan även förskrivas då antalet förflyttningar behöver minimeras: då förflyttningarna innebär en stor energiåtgång eller svår smärta och är till nackdel för aktivitetens utförande.

Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande minst en gång per år.

Anmärkning

Innan hygienstol på hjul förskrivs ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med toalettförhöjning/-armstöd, egen duschpall eller egen duschstol.

Versionsinformation:

Version: 2016-01-15
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter