18 33 Säkerhetsutrustning till bostaden och andra lokaler

Förskrivare

I särskilt boende: sjuksköterska i samråd med fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.
I ordinärt boende: sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut (den som bäst känner patienten / har pågående åtgärd)

18 33 90 Stötdämpande skydd

(Produkt: fallskyddsmatta)

Kriterier

Minst två av följande fem kriterier ska vara uppfyllda för att fallskyddsmatta ska förskrivas:

  • Person som fallit / har fallrisk i anslutning till sin säng.
  • Person med nedsatt insikt om sin förmåga / sjukdom.
  • Person med ostadig gång / riskbeteende vid förflyttning.
  • Person som är orolig nattetid och vill / behöver stiga upp.
  • Bensvaghet (person som har svårt att resa sig från stol utan att använda armarna) som innebär fallrisk.

Åtgärden ska regelbundet följas upp på teamkonferenser, första gången senast efter en månad, sedan minst var tredje månad.

Anmärkning

Det är viktigt att även andra fallförebyggande åtgärder diskuteras, t ex om höftskyddsbyxa är lämpligt, se ordinationsanvisning.
Det ska alltid finnas en fallskyddsmatta tillgänglig som grundutrustning på särskilt boende, så att åtgärden snabbt kan sättas in. Om mattan förskrivs till en boende ska en ny omedelbart beställas så att det åter finns en tillgänglig på enheten.

Version: 2014-01-20
Fastställd av: Rehabchef
Dokumentansvarig: IMP

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Medicintekniska produkter