18 09 Sittmöbler och sitsar

Information om 18 09 Sittmöbler och sitsar.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

180903 Stolar

(Produkt: arbetsstol med centralbroms)

Kriterier

Förskrivs för att möjliggöra hushållsgöromål och hushållsarbete då patienten har svårighet att bibehålla en stående kroppsställning och förflytta sig mellan olika arbetsytor, och ersätter eller kompletterar manuell rullstol.

Då behov av arbetsstol föreligger, men patienten ej bedöms kunna klara manuell arbetsstol, kan elektriskt höj- och sänkbar arbetsstol förskrivas om arbetsstolen ger möjlighet att självständigt kunna resa/sätta sig eller till patient med starkt nedsatt funktion där el-reglering är enda sättet att självständigt justera sitthöjd.

Förskrivning skall ske som korttidsförskrivning på tre månader. Därefter skall uppföljning göras. Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång per år.

Anmärkning

Innan arbetsstol förskrivs ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med egna möbler, som kontorsmöbler, sittmöbler, eller enklare hjälpmedel, såsom förhöjnings-/kildyna eller förhöjningsklossar.

Arbetsstol kan inte förskrivas i de fall behovet endast är att patienten behöver komma närmare intill ett bord eller för fritidsaktiviteter.

Vid behov av arbetsstol som enbart förflyttningshjälpmedel/uppresningshjälpmedel, eller enbart behov för att kunna äta och dricka, ska ansökan göras till referensgruppen.

180906 Pallar och ståstolar

(Produkt: ståstol utan hjul och med hjul)

Kriterier

Förskrivs i postoperativt syfte där patienten inte kan/får sitta på vanlig stol.

Förskrivning skall ske som korttidsförskrivning på tre månader. Därefter skall uppföljning göras. Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång per år.

Anmärkning

Ståstol på hjul - skall alltid prövas individuellt i referensgruppen för hjälpmedel.

180909 Coxitstolar

(Produkt: arbetsstol med coxitsits)

Kriterier

Kriterier för arbetsstol gäller. Förskrivs vid begränsad funktion och rörlighet i höft- och/eller knäled där vanlig stol/arbetsstol inte räcker till.

Förskrivning skall ske som korttidsförskrivning på tre månader. Därefter skall uppföljning göras. Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång per år.

Versionsinformation:

Version: 2012-11-08
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter