18 09 Sittmöbler och sitsar

Information om 18 09 Sittmöbler och sitsar.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

180903 Stolar

(Produkt: arbetsstol med centralbroms)

Kriterier

Förskrivs för att möjliggöra hushållsgöromål och hushållsarbete då patienten har svårighet att bibehålla en stående kroppsställning och förflytta sig mellan olika arbetsytor, och ersätter eller kompletterar manuell rullstol.

Kan förskrivas vid sittande aktiviteter där stöd och anpassning behövs för att bibehålla kroppsställning för att kunna utföra eller vara delaktig i regelbundna aktiviteter i dagliga livet.

Då behov av arbetsstol föreligger, men patienten ej bedöms kunna klara manuell arbetsstol, kan elektriskt höj- och sänkbar arbetsstol förskrivas om arbetsstolen ger möjlighet att självständigt kunna resa/sätta sig eller till patient med starkt nedsatt funktion där el-reglering är enda sättet att självständigt justera sitthöjd.

Förskrivning skall ske som korttidsförskrivning på tre månader. Därefter skall uppföljning göras.

Anmärkning

Innan arbetsstol förskrivs ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med egna möbler, som kontorsmöbler, sittmöbler, eller enklare hjälpmedel, såsom förhöjnings-/kildyna eller förhöjningsklossar.

Arbetsstol kan inte förskrivas i de fall behovet endast är att patienten behöver komma närmare intill ett bord.

Vid behov av arbetsstol som enbart förflyttningshjälpmedel/uppresningshjälpmedel, eller enbart behov för att kunna äta och dricka, ska ansökan göras till referensgruppen.

180906 Pallar och ståstolar

(Produkt: ståstol med hjul)

Kriterier

Förskrivs i postoperativt syfte där patienten inte kan/får sitta på vanlig stol.

Förskrivning skall ske som korttidsförskrivning på tre månader. Därefter skall uppföljning göras.

180909 Coxitstolar

(Produkt: arbetsstol med coxitsits)

Kriterier

Kriterier för arbetsstol gäller. Förskrivs vid begränsad funktion och rörlighet i höft- och/eller knäled där vanlig stol/arbetsstol inte räcker till.

Förskrivning skall ske som korttidsförskrivning på tre månader. Därefter skall uppföljning göras.

Versionsinformation:

Version: 2023-04-25
Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab
Dokumentansvarig: MC, JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2024
Medicintekniska produkter