18 30 Hjälpmedel för förflyttning i vertikal ledd

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

18 30 15 Portabla ramper

(Produkter: ramper för trappa/trappsteg och tröskelramper)

Kriterier

Förskrivning görs vid tillfälligt behov för att möjliggöra hemgång från slutenvård/tillfällig placering, eller i väntan på bostadsanpassning när stor fallrisk föreligger.

Tröskelramp kan även förskrivas där den inte kan vara fast installerad, utan måste tas bort exempelvis vid dörrstängning.

Ramp för trappa/trappsteg kan förskrivas för permanent bruk då brukaren får assistans vid förflyttningen, eller då rampen behöver flyttas. Ramp för trappa/trappsteg förskrivs även till person som regelbundet, minst två gånger i månaden, besöker närstående, där hinder i miljön finns.

Vid tillfällig förskrivning skall uppföljning göras inom tre månader. Vid permanent förskrivning skall uppföljning göras inom tre månader, samt fortlöpande en gång per år.

Anmärkning

Om ramper för trappa/trappsteg eller tröskelramp behövs för permanent bruk skall detta sökas genom bostadsanpassning.

Tröskelramp vid tillfälligt behov förskrivs endast för nödvändiga utrymmen, exempelvis entré, toalett, kök och brukarens sovrum.

Förskrivs ej till besök i offentliga lokaler såsom affärer och muséer, ej heller till bil.

Version:2013-11-19
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2018
Medicintekniska produkter