18 15 03 Förhöjningsben

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

18 15 03 Förhöjningsben

(Produkter: förhöjningsklossar)

Kriterier

Förskrivs till personer med stora förflyttningssvårigheter för att möjliggöra uppresning från säng (och i vissa fall sittmöbler).

Anmärkning

I första hand är förhöjningsklossarna avsedda för säng.

Vid behov av förhöjning på fåtölj/stol ska det först uteslutas att behovet kan tillgodoses med förhöjningsdyna.

Sängens/Sittmöbelns placering i rummet och konstruktionen på dess ben är avgörande för lämpligheten av förhöjning med klossar eller ben.

Om den lämpligaste sittmöbeln för patienten är en soffa kan den förhöjas om den har fyra ben, - inte hörnsoffor.

När det gäller att anpassa möbel för sittande så är det en plats som anpassas, övrigt räknas som dubbelutrustning.

Då rehabassistent provar ut förhöjningsklossar på uppdrag av förskrivare, ska checklista , 41.1 kB. användas.

Version: 2016-04-13
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Medicintekniska produkter