18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

18 12 24 Ställbara rygg- och benstöd

(Produkt: manuellt sängryggstöd, elektriskt reglerbart sängryggstöd)

Kriterier

Manuellt sängryggstöd förskrivs då patienten har uppenbara problem att andas när patienten ligger plant, på grund av t ex KOL. Kan också förskrivas vid medicinska restriktioner, t ex vid hiatusbråck eller reflux, i samråd med läkare.

Elektriskt reglerbart sängryggstöd förskrivs för att möjliggöra självständiga förflyttningar från liggande till sittande. Kan också förskrivas vid medicinska restriktioner då patienten inte får anstränga sig, t ex vid magoperationer och hjärt-/kärlsjukdomar, i samråd med läkare.

Elektriskt reglerbart sängryggstöd kan förskrivas för att underlätta för närstående/personal då patienten behöver assistans vid förflyttning från liggande till sittande.

Förskrivning av elektriskt reglerbart sängryggstöd skall ske som korttidsförskrivning på tre månader. Därefter skall uppföljning göras. Uppföljning av behovet skall göras fortlöpande en gång per år.

Anmärkning

Innan elektriskt reglerbart sängryggstöd förskrivs skall det först uteslutas att förflyttning kan klaras med annan teknik, alternativt andra enklare hjälpmedel.

Version: 2015-05-24
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: JG och MC 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Medicintekniska produkter