18 03 Bord

Information om 18 03 Bord.

Förskrivare

Arbetsterapeut

Definition

18 03 06 Läsbord, pulpeter och talarstolar

18 03 15 Sängbord

Målgrupp

180306 Läsbord, 183015 Sängbord
Person som är sängliggande och som inte kan utföra aktiviteter såsom att läsa, äta mm på annan plats än i sängen.

Versionsinformation:

Version: 2013-12-09
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter