18 18 Stödanordningar

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

181806 Stödhandtag

(Produkt: stödstång som monteras mellan golv och tak)

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet vid förflyttning i samband med dusch, toalettbesök, förflyttning till/från säng samt då fallrisk föreligger vid gång eller stående.

Anmärkning

Enklare hjälpmedel ska först ha uteslutits.
Vid behov av dubbelutrustning tas ärendet i referensgruppen för hjälpmedel.

Version: 2016-04-08
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Medicintekniska produkter