18 12 Sängar

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

18 12 10
Sängar, motoriserat reglerbara

Bedömning av vårdsäng bör göras gemensamt av AT/FT. Upphandlat sortiment av sänghjälpmedel måste alltid provas först.

Kriterier

  1. Person med nedsatt aktivitetsförmåga som har stora/totala svårigheter att komma i/ur säng. Behov av vårdsängens funktioner för att bli självständig
  2. Person som vårdas i sängen största delen av dygnet eller har omfattande behov av hjälp vid personlig ADL i sängen ex helavtvättning, påklädning helkropp/halvkropp
  3. Vårdsäng kan förskrivas vid skada i kombination med restriktioner, under begränsad tid
  4. Person som förväntas behöva vårdsäng och närma sig livet slut. Förskrivning sker i samråd med patientansvarig sjuksköterska

Anmärkning

Vårdsäng förskrivs inte

  • vid smärta, andnings- eller cirkulationsbesvär, då förmågan att förflytta sig inte är påverkad
  • som ersättning för att elektriskt reglerbart sängryggstöd eller förhöjningsklossar inte går att montera på befintlig säng
  • om personen enbart har behov av sänggrindar. Reko lång bygel ska alltid provas först. När sänggrind betraktas som skyddsåtgärd, v.g se dokument rutiner för skyddsåtgärder.

Övrigt

Grundmadrass upp till sårgrad 2 ingår vid sängförskrivning. Sjuksköterska förskriver antidecubitus madrass vid behov.

Beställningsblankett vid beställning av säng. , 30.3 kB.

Rutin för inköp och hyra av vårdsängar till ordinärt boende. , 12.6 kB.

Version: 2023-11-27
Fastställd av: Avdelningschef
Dokumentansvarig: MAR

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024
Medicintekniska produkter