18 12 Sängar

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut

Definition

18 12 10 Sängar, motoriserat reglerbara

Målgrupp

  1. Person med nedsatt aktivitetsförmåga som har behov av minst två av vårdsängens funktioner för att bli självständig eller delvis självständig vid: - Förflyttning i säng - Förflyttning ur säng - Lägesförändring i säng t.ex. vändning
  2. Person som vårdas i sängen största delen av dygnet alternativt har omfattande behov av hjälp vid personlig ADL i sängen.

Anmärkning

Vårdsäng förskrivs inte:

  • om det fungerar med standardsäng i kombination med hjälpmedel.
  • som ersättning för bristfällig/dålig sovplats, t.ex. turistsäng, kökssoffa, äldre bäddsoffa eller liknande.
  • vid smärta, andnings- eller cirkulationsbesvär då aktivitetsförmågan inte är påverkad.
  • som ersättning för att elektriskt reglerbart sängryggstöd eller förhöjningsklossar inte går att montera på befintlig säng.

Övrigt

Vårdsäng kan förskrivas under begränsad tid vid tillfällig skada i kombination med tillfälliga restriktioner då det inte går att anpassa befintlig säng så att den uppfyller patientens behov.
Grundmadrass ingår till vårdsäng i ordinärt boende och levereras tillsammans med vårdsäng.
Låg grundmadrass förskrivs av sjuksköterska i ordinärt boende i kombination med AD- madrass, om patienten inte har någon lämplig madrass att kombinera med AD- madrassen.

När sänggrind betraktas som skyddsåtgärd, se dokument gällande rutiner för skyddsåtgärder.

När patienten inte har behov av vårdsäng men då vårdpersonal behöver vårdsängens funktioner för att utföra sitt arbete, ska respektive enhet hyra säng från sängleverantör för att tillgodose behovet.

Beställningsblankett vid beställning av säng.

Rutin för inköp och hyra av vårdsängar till ordinärt boende.

Kompletterande information ang. vårdsäng.

Version: 2018-03-16
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: MC och JG 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019
Medicintekniska produkter