09 06 03 Huvudskydd

Information om 09 06 03 Huvudskydd

Förskrivare

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut

Definition

Hård hjälm

Mjuk hjälm

Målgrupp

Hård hjälm kan förskrivas till person som har risk att få huvudskador på grund av till exempel osäker gång, epilepsi, är självdestruktiv eller har skallopererats.

Mjuk hjälm kan förskrivas till person som till exempel måste bära hjälm dygnet runt, behöver skydd i sittande eller av annan orsak inte kan använda hård hjälm. Om personen kan ramla när och var som helst ger mjuk hjälm inte tillräckligt skydd.

Anmärkning

Vid osäker gång gör fysioterapeut bedömning och förskrivning.

Vid epilepsi görs medicinsk bedömning av läkare eller sjuksköterska.

Versionsinformation:

Version: 2010-03-30
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter