09 06 21 Fot- och hälskydd

Information om 09 06 21 Fot- och hälskydd

Förskrivare

Sjuksköterskor

Målgrupp

Vid behov att avlasta häl/fot.

Versionsinformation:

Version: 2009-05-18
Fastställd av: Rehabchef 
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022
Medicintekniska produkter