Orsaker till fall - riskfaktorer

Det finns många olika variabler associerade med ökad risk för att falla.

Det finns riskfaktorer som hänför sig till både individ och omgivning. Ju äldre personen är, desto oftare beror fallolyckan på individens orsaker.

Riskfaktorer hos individen

 • Ålder
 • Tidigare fallolyckor
 • Läkemedel - se alltid över läkemedelsanvändandet i samband med fallrisk!
 • Näringstillstånd, undernäring, intorkning.
 • Inkontinens
 • Inaktivitet
 • Nedsatt rörelseförmåga, muskelstyrka och balans
 • Nedsatt ADL-förmåga
 • Rädsla för att falla
 • Nedsatt syn, hörsel
 • Alkoholintag
 • Sjukdomar som ökar risken för fall och fallskador: stroke, diabetes, parkinson, epilepsi, kognitiv svikt, demens, depression, med mer.

Riskfaktorer i omgivningen

 • Fysiskt svaga, kognitivt nedsatta och äldre faller ofta inomhus.
 • Pigga, friska och aktiva äldre faller oftare utomhus.
 • Exempel på risker inomhus: hala golv, lösa mattor, dålig belysning, trösklar, sladdar, klädsel/skor mm.
 • Exempel på risker utomhus: gårdar, trottoarer, trappor, snöröjning mm. 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård