Bedömning av fall och åtgärder

För att ha ett gemensamt fallbegrepp vid fallrapportering används definitionen: ”Ett fall är när individen ligger oavsiktligt på golvet, marken eller annan lägre nivå- oavsett om en skada inträffat eller inte”.

När en omsorgstagare med hemsjukvård av sjuksköterska har fallit ska sjuksköterska i kommunen alltid kontaktas snarast. Sjuksköterska ska då utan dröjsmål göra en bedömning av om skada har inträffat i samband med fallet och om omedelbara fallförebyggande åtgärder ska vidtas. Fallet ska alltid dokumenteras i journalen.

Som stöd vid bedömning av fallet och om skada har uppstått ska nedanstående checklista användas. Den är i första hand tänkt att användas av sjuksköterska. Efter instruktion av sjuksköterska kan den också användas helt eller delvis av baspersonal. 

Checklista för bedömning av fall , 152.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Alla fallolyckor ska också följas upp nästkommande dag av sjuksköterska. Blödning på hjärnan ger ibland inte symptom förrän långt efter fallet. Därför är det viktigt att ha extra kontroll på patienten den närmaste månaden efter ett fall, och alltid kontrollera om det har förekommit ett fall inom den senaste månaden när patienter visar symptom som kan tyda på hjärnblödning. Sjuksköterskan ansvarar för att det blir gjort, men behöver inte göra uppföljningen personligen. Om någon annan person gör uppföljningen ska den rapporteras till sjuksköterska och dokumenteras i journalen.

Alla fall ska rapporteras som avvikelser, oavsett om samma person faller flera gånger samma dag. När en person faller ofta kan man i samråd med sjuksköterska på enheten besluta om en fullständig analys av avvikelsen behöver göras vid varje tillfälle, se handboken för avvikelsehantering.

Vid allvarlig skada ska avvikelsen också delas med MAS.

När en omsorgstagare som inte har hemsjukvård av sjuksköterska faller kan 1177 kontaktas för bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 oktober 2023
Rutiner för hälso- och sjukvård