Inkontinens

En utredning behövs för att klargöra orsak till inkontinens och hitta lämplig behandling. Toalettbesök efter individuella behov bör vara första åtgärd.

Rätt inkontinenshjälpmedel bidrar till omsorgstagare bibehåller sin självständighet.

Nattliga behov bör skötas så nära sängen som möjligt för att undvika risken för fall, särskilt om omsorgstagare är påverkad av sömnmedicin.
Viktigt med belysning som underlättar att hitta till toaletten vid nattliga toalettbesök för att minimera risken att falla.

Mer information om Vårdprogrammet för inkontinens

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård