Förstoppning

Förstoppning kan leda till högre risk att falla på grund av täta toalettbesök, oro och nedsatt allmäntillstånd.

Förstoppningens orsaker kan vara många, sjukdomar, vätskebrist, inaktivitet och läkemedel tex. En viktig del i omvårdnadsarbetet med äldre, personer med fysiska funktionsnedsättningar och multisjuka är att skaffa sig kunskap om vilka hälsoproblem de har och vilka läkemedel som kan orsaka förstoppning.

Laxermedel, behövs det?

Fiberrik kost, extra dryck, aktivering/motion efter förmåga är åtgärder för att åstadkomma en tillfredsställande tarmtömning. Sitta i lugn och ro och möjlighet till avskildhet vid toalettbesök är viktiga. Mer information om nutritionshandboken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juli 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård