När den enskilde har behöver hjälp med planering av måltider och inköp av livsmedel.

Veckoplanering

Genom att i förväg planera måltiderna för hela veckan kan det både bli lättare att få variation på maten och underlätta vid inköp av livsmedel. Blanketten Veckans matplanering , 121.1 kB. kan skrivas ut och användas om den enskilde behöver hjälp med planering av måltider och inköp. Den ifyllda blanketten kan också fungera som en påminnelse om att man behöver äta flera gånger om dagen. Blanketten kan fyllas i av den enskilde själv, av anhörig, god man eller omsorgspersonal tillsammans med den enskilde.

För inspiration kan något av de digitala verktygen Matfröjd alternativt Nollvision undernäring användas. De digitala verktygen Länk till annan webbplats. är länkade från avsnittet Lagstiftning, styrande dokument och kunskapsunderlag.

Inköpslista

För att hjälpa den enskilde att få variation i sina måltider har en inköpslista , 43.4 kB. med förslag på vanliga livsmedel tagits fram. Den kan fungera som en hjälp både för den enskilde och för omsorgspersonalen.

Inköp åt äldre

På förvaltningen Arbete och välfärds enhet Intern service finns Inköpsgruppen. Inköpsgruppen utför dagligvaruinköp åt omsorgsförvaltningens kunder i ordinärt boende i tätorten. Personalen skriver ofta inköpslista tillsammans med den enskilde, och utför sedan inköpen i närmaste affär. Insatsen är biståndsbedömd.