Smitta och smittspridning

Här finns information om rutiner för smitta och smittspridning

Hur stor risken är för smittspridning i olika miljöer och vårdsituationer beror på

  • smittämnets art och förekomst
  • vilka smittvägarna är
  • den mottagliga personens lokala och allmänna infektionsförsvar

Smittvägar

Direkt kontaktsmitta

Smittämnen, t ex bakterier från infekterade sår på händerna, som överförs via direktkontakt mellan smittkälla (infekterad person eller smittbärande frisk person) och mottaglig person.

Indirekt kontaktsmitta

Smittämnen överförs från en person till en annan via händer, handskar, kläder, instrument, förorenade ytor eller liknande.

Droppsmitta

Hosta, nysningar och kräkningar ger en dusch av stora, tunga droppar som når ”armlängds avstånd”, dvs 1-2 meter från ansiktet.

Dropparna infekterar ögon/nässlemhinna/mun direkt men kan också föras vidare med händer eller föremål som dropparna fallit på.

Luftburen smitta

Luftburen smitta är ovanligt. Vattkoppor, influensa och tuberkolos kan spridas genom att den aerosol som uppstår vid hosta torkar ihop till mindre droppkärnor. Dessa kan sedan andas in. Hudpartiklar från stora sår- och hudinfektioner kan spridas till luften i ett rum.

Tarmsmitta

Tarmsmitta kan ske då smittämnen som utsöndras med tarminnehållet når munnen, med direkt eller indirekt kontakt t ex via händer, handduk, disktrasa mm.

Livsmedelsburen smitta

Smitta via mat och vatten

Blodburen smitta

Kan smitta via stick- skärskada av föremål förorenade av blod eller annan blodtillblandad kroppsvätska, samt via blod till mun, näsa eller ögon. Det kan också smitta om blod kommer in i ett blödande sår. Ingen smittrisk vid vanlig social kontakt.

Vilka vårdtagare bör stanna i sin egen lägenhet?

Risken för smittspridning är större vid vissa symtom. När ett eventuellt provsvar har kommit kan smittspridning redan ha skett. Efter bedömning av sjuksköterska bör följande symtom leda till att vårdtagaren rekommenderas att stanna i sin lägenhet (eller vårdas på sjukhus).

  • hosta och feber med allmänpåverkan
  • stora blödningar
  • diarré och/eller kräkningar
  • vätskande sår som inte kan bandageras utan läckage
  • smittsam barnsjukdom
  • blåsor och hudutslag tills dess smittsamhet kan uteslutas
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2022