Covid 19

Här hittar du information om Covid 19. När du letar efter information ska du först läsa vårdhygieniska rutiner för luftvägsinfektion och Covid 19 i Kronobergs län. Därefter läser du den lokala vårdhygieniska rutinen för Växjö kommun som är ett tillägg till den länsövergripande rutinen.

Omfattning

Vid misstanke om att en omsorgstagare har smittats med Covid-19 ska riktlinjerna tillämpas. Medarbetare som får/har symtom ska stanna hemma eller gå hem från arbetet.

Vårdhygieniska rutiner vid Covid 19

Vårdhygienisk rutin luftvägsinfektioner inkl. Covid -19 Kronobergs län , 168.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lokal vårdhygienisk rutin Covid- 19 i Växjö kommun , 137.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Samlad information på socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Film Vårdhygien Länk till annan webbplats.

Symptomkontroll

För att undvika smittspridning är symptomkontrollen avgörande.

Symptomkontroll för omsorgstagare

Omsorgstagare ska också tillfrågas om symptom utifrån denna checklista , 90.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Många talar inte om att de har symptom utan att få frågan. Gå igenom alla symtomen. För de omsorgstagare som inte kan tala är det noggrann observation som gäller.

Vanlig influensa?

Tänk också på att tillämpa rutin för vanlig luftvägsinfluensa vid influensasymptom.

Checklistor vid smitta på enheten

Varje enhetschef har ansvar för att säkerställa att det på enheten finns goda förutsättningar för att följa de vårdhygieniska riktlinjerna.

Som stöd för detta ska checklista användas.

Checklista för verksamheter i ordinärt boende , 1 MB.

Checklista för verksamheter i särskilt boende , 1 MB.

Använd handskar rätt

Överanvändning av handskar är vanligt förekommande och en falsk trygghet som leder till smittspridning.

Affisch , 489 kB. för att använda handskar rätt!

Bildspel , 127.2 kB. om handskar inkl. länkar till 2 filmer. Bildspelet är avsett för grupp, innehåller diskussionsfrågor men kan även ses av enskild person.

Handskrutin , 86 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2023