Råd för vård och behandling vid covid-19

Det här kapitlet handlar om vård och behandling vid covid-19. Kapitlet är fastställt av medicinskt ansvariga sjuksköterskor Marita Jonsson och Sofie Erngård.

Vård och behandling vid Covid -19

Vid misstanke om infektion med Covid -19 ska samtal  med den enskilde och närstående hållas angående  vad de kan förvänta sig av vården och hur de själva ser på den fortsatta vården och vilka önskemål de har. Minst ett samtal med läkare och sjuksköterska ska erbjudas och läkaren och sjuksköterska dokumenterar samtalet/samtalen i respektive journal. Om det bestäms att vården ska vara enbart palliativ ska brytpunktssamtal hållas och ett VILS-underlag upprättas.

Riktlinje för behandling vid covid -19 Länk till annan webbplats. primärvården.

Riktlinje för behandling med antiviralt medel mot covid -19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det kan vara svårt att bedöma för vilka patienter det kan komma att handla om enbart palliativ vård. Region Kronobergs arbetar tillsammans med den kommunala vården och omsorgen med bedömningar, planering av vården.

Filmer, råd och riktlinjer som rör vård och behandling vid Covid -19

Du kan också läsa mer om hur Regionen handlägger patienter med Covid -19 på olika vårdnivåer i deras riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för handlägging vid Covid-19.

Socialstyrelsens har också givit ut behandingsråd Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2024