Skicka till larmsamordnarna

Det finns ett par sett att skicka till lamrsamordnarna larm som inte behövs längre. Detta gäller de larm som inte behöver avprogrammeras i handenheter/sökare.

Nedan gäller främst ordinärt boende ÄO (hemvården) och särskilt boende (ÄO)

- För att skicka in larm som inte behövs eller om det finns för mycket av några larm, så kan man skicka dessa larm till larmsamordnarna, lägga larmen i en påse eller kartong, märk det med en retur lapp "GUL-lapp" lägg sedan påsen där hjälpmedlen hämtas och lämnas på boendet av transportören för hjälpmedelsverksamheten.

Skriv tydligt:
- Varför larmet skickas in
- Vart larmet kommer ifrån, vilket boende/enhet
- Om larmet är fel/trasigt
- Och att det ska till larmsamordnarnan på Mejselgatan 4, Hjälpmedelsverksamheten. Länk till annan webbplats.

- Man kan skicka internpost till larmsamordnarna, använd då "internpostfickorna" om din enhet inte använder den funktionen går det mycket bra att lämna in larmet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 november 2021
Larmhandbok