Så följer vi upp kvalitet i omsorgsförvaltningen

Uppföljningsmodellen ska bidra till en likvärdig och synliggjord vård och omsorg av god kvalitet.

Genom att ha en gemensam uppföljningsmodell i förvaltningen skapas tydlighet kring principer och metoder för arbetet, vars resultat ska ge insyn och råd till medborgare, enheter, förvaltningsledning och nämnd.

Dessutom är kommuner enligt kommunallagen skyldig att kontrollera och följa upp verksamhet som den genom avtal har lämnat över till en privat utförare. Uppföljingsmdellen inkluderar hela processen från myndighetsutövning till verkställighet, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser och är så långt det är möjligt likadan frö både kommunala och privata utförare.

Ta del av hela uppföljningsmodellen , 331.2 kB.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2024