Grundkost

Grundkosten är en anpassad kost för äldre som följer de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2012) för personer över 65 år.

En stor del av de personer som bor på särskilt boende eller har biståndsbeslut om matdistribution har funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom. Av den anledningen har grundkosten en annan näringsmässig sammansättning än vad som normal rekommenderas till friska äldre över 65 år.

I praktiken innebär det att maten ska ha ett:

  • högre protein- och fettinnehåll
  • lägre innehåll av fiberrika kolhydratinnehållande livsmedel

Denna anpassning möjliggör en mindre portionsstorlek utan påverkan på näringsinnehåll - se bilderna på Tallriksmodellen.

Bild från Livsmedelsverket. Visar hur den klassiska tallriksmodellen kan anpassas för personer med nedsatt aptit och samtidigt bevarat energi- och proteinintag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2022
Nutritionshandbok